Media Społecznościowe

KONTAKT

Shark

Janusza Korczaka 5

32-005 Niepołomice

tel. 690107879

 

Regulamin

RODO

Dokumenty do pobrania

Przydatne informacje

Szkoła

Pływania

Regulamin Szkoły Pływania

SHARK

1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania   SHARK.

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w tego rodzaju zajęciach, co potwierdza opiekun  kupując karnet.

3. Odpowiedzialność za dzieci do godziny rozpoczęcia zajęć oraz po ich zakończeniu ponoszą opiekunowie.

4. Opiekun ma obowiązek oddać dziecko na zajęcia bezpośrednio do instruktora, oraz niezwłocznie odebrać po zakończeniu lekcji.

5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przy zakupie zajęć.

6. Ważność karnetu kończy się z dniem ostatnich zajęć.

7. Czas trwania zajęć wynosi 45 min.

8. Opłatę za zajęcia należy uiścić w całości przed pierwszymi zajęciami w biurze Szkoły Pływania SHARK, według aktualnie  obowiązującego cennika.

9. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi i nie może być przeniesiona na innego uczestnika.
10. Uczestnik zajęć opłaca wejście na krytą pływalnię we własnym zakresie.

11. Jeżeli Uczestnik nie dotarł na pierwszy, umówiony termin zajęć Grupowych lub 2-osobowych, to zobowiązany jest do wykupienia tylu zajęć, ile pozostało do końca na bieżącym karnecie pozostałych Uczestników, oraz dopłacenia dodatkowo kwoty równej cenie 1 zajęć, w celu utrzymania miejsca w grupie.

12. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy Szkoła zastrzega sobie prawo dołączenia nowego uczestnika.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora przypisanego do danej grupy w trakcie trwania kursu.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia zajęć z przyczyn od niego niezależnych, sytuacji losowych oraz zdrowotnych załogi instruktorskiej.

15. Wszelkie informacje o przerwie w zajęciach, ponownym starcie oraz zmianach cen usług zamieszczane są na oficjalnym Facebooku Szkoły Pływania SHARK.

16. Każdy kto dokonał zakupu karnetu, potwierdza i akceptuje powyższy regulamin.

17. Regulamin jest dostępny dla każdego i widnieje w biurze Szkoły Pływania SHARK przy ul. Janusza Korczaka 5.

Regulamin